למפלגת @למען-המשתמשים יורד 9 קולות עקב הצבעה מ9 בדויים
ניתן קנס בהתאם